Przysięga małżeńska w kościele 

Przysięga małżeńska jest jednym z najważniejszych momentów podczas ceremonii zaślubin. To jedna z tych chwil która potrafi poruszyć wiele emocji. Ale nie wszystkie emocje, których doświadczamy w życiu są przez nasz pożądane. Jedną z nich jest stres. Pod wpływem stresu człowiek zachowuje się nienaturalnie, brakuje mu skupienia a jego myśli pchane są w kierunku negatywizmu. To dlatego tak wiele kłótni powstaje z tak błahych powodów jak zbyt długi pasek od spodni czy zagubiony krawat.

W swojej pracy jako fotograf ślubny mam przywilej obserwacji różnych emocji towarzyszących parze młodej oraz gościom. Moim głównym zadaniem jest dokumentowanie całego wydarzenia. Nie jestem od reżyserowania wydarzeń i mówienia, kiedy ludzie powinni się uśmiechać, a kiedy płakać ze wzruszenia. Dlatego postanowiłem napisać kilka słów w formie poradnika dla par młodych które przygotowują się do ślubu i opisać, jak wygląda przysięga małżeńska w kościele. Przygotowałem tekst przysięgi małżeńskiej abyście mogli na przykładzie zobaczyć, jak to wygląda.

Jak się przygotować to przysięgi małżeńskiej w kościele?

Jednym z powodów, dlaczego Pary młode nie potrafią cieszyć się z tak ważnego dnia jest nieprzygotowanie. Jeśli stresuje Was moment przysięgi czy zakładania obrączek w kościele to przecież możecie przećwiczyć to w domowym zaciszu. Zapoznajcie się z przebiegiem ceremonii i słowami przysięgi. Stańcie naprzeciwko siebie spójrzcie sobie w oczy, złapcie się za prawe dłonie i wypowiedzcie słowa przysięgi. Nie musicie uczyć się na pamięć tekstu przysięgi, ponieważ w kościele będziecie powtarzać słowa za kapłanem. Warto jednak zapoznać się z treścią przysięgi małżeńskiej, aby być bardziej świadomym.

„ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…”

przysięga małżeńska

Ceremonia zaślubin w kościele

Ceremonia zaślubin w Kościele Katolickim zawsze wygląda podobnie. Słowa wypowiadane przez księdza czy pary młode zawsze brzmią tak samo. Nawet kazanie oparte na drugim rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Jezus zamienił około 100 litrów wody w dobrej jakości wino jest tym samym poselstwem wygłaszanym podczas ceremonii zaślubin. Ale mimo że większość ślubów kościelnych jest podobna to ludzie popełniają często szereg błędów. O tych błędach możecie również poczytać w innym moim poradniku, w którym opisuje krok po kroku standardowy przebieg ślubu i wesela. Zwracam szczególną uwagę na błędy popełniane przez pary młode poczynając od przygotowań, ceremonii w kościele oraz na weselu (12 wskazówek dla przyszłych par młodych)

przysięga małżeńska

Przebieg ceremonii zaślubin

Rozpoczynając tę część liturgii wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem.

Kapłan: wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. 

W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

„Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?”

Narzeczeni „Tak, chcemy”.

„Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?”

Narzeczeni „Tak, chcemy”

„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg Was obdarzy?”

Narzeczeni „Tak, chcemy”

Następnie Kapłan odwraca się w stronę ołtarza i odmawia modlitwę do Ducha Świętego

Kapłan: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Po czym odwraca się do Was i mówi:„Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej”.

przysięga małżeńska w kościele
przysięga małżeńska

Słowa Przysięgi Małżeńskiej

Pan Młody:

 „Ja (Twoje imię) biorę Ciebie (imię wybranki) za żonę i ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.”

Panna Młoda:

„Ja (Twoje imię) biorę Ciebie (imię wybranka) za męża i ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.”

Ksiądz:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

przysięga małżeńska w kościele
przysięga małżeńska

Zakładanie obrączek

Ksiądz: 

„Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności”

Następuje poświęcenie obrączek. W dalszej części kapłan wypowiada słowa:

„Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki”

Teraz nakładacie obrączkę na serdeczny palec prawej ręki i powtarzacie za kapłanem:

Mąż:

 „(Imię małżonki np. Justyno) przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Żona:

„(Imię małżonka np. Michale) przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Ksiądz:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

przysięga małżeńska w kościele
przysięga małżeńska

Cywilna przysięga małżeńska

Ślub Cywilny jest bardzo krótki, trwa około 15 min. Sama przysięga w Urzędie Stanu Cywilnego różni się od tej wypowiadanej w kościele. Słowa przysięgi powtarzacie za urzędnikiem.

Pan młody: 

„Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (Imię panny młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Panna młoda: 

„Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (Imię pana młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Po przysiędze urzędnik potwierdza zawarte przez Was małżeństwo:

„Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński Pani …… i Pana ……. został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki.”

Po przysiędze następuje założenie obrączek.

W tym momencie zakładacie sobie obrączki. Najpierw Pan młody zakłada obrączkę swojej wybrance. Następnie Panna młoda.

Na koniec następuje mowa końcowa urzędnika oraz gratulację po czy wasi goście składają Wam życzenia.

przysięga małżeńska w kościele
przysięga małżeńska

INNE ARTYKUŁY KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

14 WSKAZÓWEK DLA PRZYSZŁYCH PAR MŁODYCH

7 WSKAZÓWEK JAK OGARNĄĆ PIERWSZY TANIEC

SESJA ŚLUBNA – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZDJĘĆ W PLENERZE